Eğitim Bilim Toplum, Cilt 1, Sayı 4 (2003)

Font Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Türkiye'de Sosyal Harcamaların Gelişimi

Sezai Temelli

Öz


Son 30 yılık süŸreçte kamusal alanın tanımlanmasında öšnemli etkenlerden biri olan bŸütçe harcamalarının yapısı, sermaye birikiminin yeniden yapılanmasına koşut olarak değişim göšstermiştir. Bu değişim 2. BŸüyüŸk Savaşla 1970'lerin ortasına kadar olan dšönem arasında varlığını süŸrdüŸren sermaye birikim modelinin yaşadığı krizin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Sermaye birikim modelinin ulus - devlet merkezli gelişimi terk etmesiyle birlikte ortaya çıkan kŸüreselleşme-öšzelleştirme eksenli ulus-ŸüslüŸ yeni birikim modeli, kamusal alanın dšönŸüştüŸrüŸlmesine yšönelik araçlardan biri olan bŸütçe harcamalarının iç yapısını sistemin gereklerine uygun bir dinamiğe yšöneltmiştir. Ulus-devlet eksenli gelişme modelinde başat bir fonksiyona sahip olan sosyal nitelikteki kamu harcamaları yerini, piyasa düŸzenlemesinde sistemin krizlerine šçözüŸm üŸretebilecek nitelikteki harcamalara terk etmiştir.


Tam Metin: PDF


Eğitim Bilim Toplum Dergisi, Eğitim-Sen'in ulusal nitelikte ve hakemli bir dergisidir.